دپارتمان پایه اول


*دپارتمان پایه اول دبستان دخترانه هوشمند صدف گرگان :
شیوه تدریس بنده درتدریس پایه اول  ابتدایی :
همیاری، اکتشافی، پرسش و پاسخ، دانش آموز محور  می باشد. 
روش تدریس :
ایجاد انگیزه نمایشی، داستان گویی، شعر خوانی می باشد. 
اهداف مهم در این پایه:
۱-آشنایی با مفاهیم جانبی، اعداد وحل مسئله
۲-آشنایی با محیط اطراف،حواس پنجگانه، ایمنی، حالت های مختلف ماده، گیاهان و جانوران، بهداشت محیطی و فردی وپیشرفت علمی
۳-آشنایی و تقویت مهارت خوب گوش کردن خوب دیدن و تقویت مهارت خواندن و نوشتن 
۴-آشنایی با محیط زندگی، اعضای خانواده و وظایف آن‌ها احترام به بزرگترهاو آشنایی با عناصر چهارگانه طبیعت ۵-آشنایی با پیامبران و انقلاب اسلامی، اعیاد باستانی و چهارفصل می باشد.
*پایه اول شامل ۵ کتاب آموزشی با اهداف زیرمی باشد:
پایه اول شامل پنج کتاب آموزشی می باشد
فارسی پایه اول در دو کتاب نگارش و فارسی آمده است.
هدف از نگارش یا مهارت های نوشتاری:
آموزش قلم در دست گرفتن و لوحه نویسی به عنوان دست ورزی به شمار می رود.
مهارت زیبا نویسی ، ترکیب ، کلمه سازی و جمله سازی تقویت می شود.
که انتظار می رود دانش آموز در پایان سال نشانه ها و کلمه ها را به خوبی بشناسد و به صورت زیبا و درست بنویسد.
هدف از خوانداری : رسیدن دانش آموز از خواندن به درک مطلب و توجه به علائم نگارشی و تقویت مهارت خوب گوش دادن ، بالا بردن دقت و توجه و تقویت حافظه ی دیداری به کمک تصویر خوانی و خلق داستان کوتاه درذهن دانش آموز است.انتظار می رود دانش آموز درپایان سال خوب و روان بخواند و به درستی و زیبا بنویسد.
زنگ شیرین ریاضی در پایه ی اول:
با درک مفاهیم کیفی،جهت ها،تشخیص الگوی منظم،آشنایی با اشکال هندسی،تقارن،سودکو  با استفاده از روش های نوین آموزشی درقالب شعر و داستان و نمایش و با شیرین ساختن مفاهیم ریاضی ، محیط کلاس برای دانش آموز شادی بخش و یادگیری ، لذت بخش می شود.
انتظار می رود دانش آموز مفهوم جهت ها ،اشکال هندسی،آشنایی با اعداد و مفهوم مقایسه و مقدار ، استفاده از علامت های ریاضی ، شمارش ، چوب خط ، مفهوم جمع و کم ، کار با ابزار مانند خط کش ، مفهوم ساعت و زمان ، الگو یابی ،جدول سودوکو، تقارن و حل مسٸله را به خوبی درک کند.
اهداف درس علوم در پایه ی اول:
فرصتی برای تفکر وپرسشگری  است این فرآیند یادگیری می تواند بیرون از کلاس درس انجام گیرد زیرا یادگیری مباحث کتاب علوم باید در محیط متنوع و با درک و مشاهده ی مستقیم انجام پذیرد.
انتظار می رود دانش آموز با مشاهده ی عینی آزمایش های متعدد علوم و به کمک فیلم های کمک آموزشی و انجام فعالیت ها به صورت فردی ،کلاسی ، گروهی ، درک و یادگیریِ کامل از مباحث داشته باشد.
اهداف کتاب مقدس قرآن در پایه ی اول:
معلم با استفاده از داستان های قرآنی و آیات و سوره ها، قدرت درک دانش آموز از محیط پیرامون و آموزه های اخلاقی .آموزش مهارت های دانشی . اطلاعاتی و عاطفی را بالا می برد.
مهارت خواندن قرآن به صورت ترکیب خوانی ، بخش بخش خوانی و روان خوانی انجام می شود.
با توجه به اهداف و سرفصل ها ی کتب طرح درس سالانه ی خود را آماده می کنم و اهداف جزیی وکلی را تعیین می کنم و در طی جلساتی اولیا را با خود در جهت رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی هم سو و یک جهت می کنم تا بتوانیم حق آموزش وپرورش را درقبال فرزندان این مرز و بوم ادا کنیم. دراین مسیر از متدهای جدید آموزشی هم به بهترین شیوه استفاده می کنم که هر ساله نتایج خوبی را به همراه داشته است.