مریم نظایر

آموزگار

معرفی

به نام خدای لوح و قلم

آموزگار پایه دوم با 10 سال سابقه ی تدریس به عزیزانم دارای مدرک لیسانس آموزش ابتدایی هستم

سخن دبیر

نامی برای شناخته شدن در شهر به عنوان آموزگار برتر نمی خواهم ،من نامی ماندگار در ذهن فرزندانی که خدمتگزارشان هستم آرزو دارم.

مریم نظایر
ماه تولد

تیر

مدرک تحصیلی

شروع همکاری


ویدئو