المیرا رجب لو

آموزگار

معرفی

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن بر زبان آفرین

المیرا رجبلو آموزگار پایه چهارم با مدرک کارشناسی آموزش ابتدایی با 5 سال سابقه ی کار در مدارس پسرانه و دخترانه با روش تدریس نوین

سخن دبیر

معلمی شغل نیست،معلمی عشق است.اگر به عنوان شغل انتخاب کرده ای،رهایش کن.

المیرا رجب لو
ماه تولد

شهریور

مدرک تحصیلی

شروع همکاری


ویدئو