پایه ششم


*دپارتمان پایه ششم دبستان پسرانه هاتف گرگان :
یکی از مهمترین پایه های تحصیلی در دوران ابتدایی، کلاس ششم دبستان است. این پایه یک پل ارتباطی مابین دوره متوسطه اول و دوره ابتدایی است. دانش آموزان در این دوره نه تنها دوران ابتدایی را تمام می کنند بلکه باید خود را برای یک دوره سخت تر نیز آماده نمایند. دانش آموزان در این پایه درس های سخت تری را نسبت به دوره های قبلی مطالعه میکنند. بنابراین والدین باید در این شرایط دقت بیشتری به یادگیری و آموزش دانش آموزان داشته باشند.
‌در پایه سعی بر این داریم که  مطلب و راهکارهای  مفیدی  آموزش را برای  دانش آموزان در کلاس ششم دبستان  معرفی کنیم و از ترفند ها و راهکارهای جذاب آموزشی پلی برای سال های بعد و آینده ای بهتر برای دانش آموزان عزیزم  بسازیم.
همچنین برنامه ریزی ما با گونه ای است که اطمینان پیدا کنیم که دانش آموز برای شروع سال تحصیلی آینده هرانچه  را که نیازمند است برای ورود  به پایه ششم آموخته باشند را به هر شکل ممکن جبران می کنیم و به خانواده های عزیز این اطمینان را می دهیم که دغدغه نداشته باشند.