پایه چهارم


*دپارتمان پایه چهارم دبستان پسرانه هاتف گرگان:
اهداف درس ریاضی شامل :
۱. حل مسئله
۲. الگو یابی
۳. شناخت کسرها و عملیات آنها
و ..
اهداف درس علوم شامل :
آشنایی با انرژی و حالت های آن و نیروی الکترو مغناطیسی
آشنایی با اجرام فضایی
سرنوشت شیرین سنگها
و ...
اهداف درس مطالعات ؛
تقویت هویت ملی
اخلاق محوری در نظام اجتماعی
و مهارت های زندگی
اهداف درس فارسی ؛
مهارت های خوانداری ( گوش دادن ، سخن گفتن و خواندن)
مهارت های نوشتاری ( درست نویسی و املا ، نگارش و انشا