پایه دوم


*دپارتمان پایه دوم دبستان پسرانه هاتف گرگان :
کتاب ریاضی پایه دوم ابتدایی در هشت فصل تدوین شده است:
فصل اول مروری بر آموزش اعداد دو رقمی است.
فصل دوم جمع و تفریق اعداد دورقمی از روش های مختلف مانند تصاویر و گسترده           
نویسی می باشد.
هدف فصل سوم کتاب ترسیم و شناخت اشکال هندسی است.
دانش آموز در فصل چهارم با اعداد سه رقمی ، پول و شمارش آن آشنا می شود.
فصل پنجم کتاب اندازه گیری ، آموزش کار با خط کش و شناخت واحد هاست.
فصل ششم شامل جمع و تفریق اعداد سه رقمی به صورت گسترده نویسیو تکنیکی می باشد.
در فصل هفتم دانش آموز با مفهوم کسر و احتمال آشنا می شود.
فصل هشتم آموزش نمودار و ترسیم نمودار های مختلف برای دانش آموزان است.
در پایان هر فصل فرهنگ خواندن و فرهنگ نوشتن آورده شده که هدف از آن تقویت
مهارت کلامی ،گسترش واژگان دانش آموز و همچنین درک بهتر مفاهیم ریاضی است
کتاب علوم پایه دوم دارای چهارده فصل می باشد.
فصل اول زنگ علوم و هدف آن شناخت حواس 5 گانه و تقویت آن و توجه به محیط پیرامون است.
فصل دوم هوای سالم،توجه دانش آموزرا به محیط زیست جلب می کندو اهمیت آب و هوای سالم را یادآور می شود.
فصل سوم و چهارم زندگی ما و گردش زمین ،ارتباط بین چرخش و گردش کره ی زمین با پیدایش شب و روز  و تشکیل فصل ها را آموزش می دهد.
فصل پنجم و ششم پیام رمز ،در مورد صدا و نور و نحوه ی تشکیل آنهاست.دانش آموز در پایان این دو فصل اهمیت وجود صدا و نور را در در زندگی درک می کند و اهمیت انتقال پیام از طریق صدا و نور را در می یابد.
فصل هفتم سوخت ،آشنایی بامواد سوختی و انواع آن است و تاثیر آن بر محیط زیست را آموزش میدهد.
فصل هشتم بسازیم و لذت ببریم به تقویت خلاقیت در دانش آموز می پردازد.
فصل نهم سرگذشت دانه ،دانش آموز را با انواع گیاهان ،مراحل رشدآنها و اهمیت آنها در زندگی آشنا می کند.
فصل دهم درون آشیانه،پرندگان و حیوانات و نحوه لانه سازی و سبک زندگی آنهاست.
فصل یازدهم من رشد میکنم ،در مورد رشد و تکامل انسان در دوران مختلف زندگی است.
فصل دوازدهم برای جشن آماده می شوم،آشنایی با حالت های مختلف مواد در پیرامون ماست.
فصل سیزدهم بعد از جشن ،محل نگهداری و محیط های مناسب مواد غذایی را آموزش می دهد.
فصل چهاردهم از گذشته تا آینده(نان) مراحل تولید نان،محیط نگهداری آن و اهمیت آن را بیان میکند.
کتاب فارسی پایه دوم شامل هفت فصل می باشد:
فصل اول نهاد ها
فصل دوم بهداشت
فصل سوم اخلاق فردی و اجتماعی
فصل چهارم راه زندگی
فصل پنجم هنر و ادب
فصل ششم ایران من
فصل هفتم طبیعت
در تمام این فصل ها درخلال داستان ها ،شعر ،حکایت و.... با موضوع های بیان شده، هدف کتاب تقویت مهارت های چهارگانه زبانی ، قدرت تفکر و اندیشیدن دانش آموان است.
کتاب قرآن پایه دوم در بخش های مختلف آموزشی با هدف آموزش و نزدیک کردن و انس هرچه بیشتر دانش آموزان با قرآن کریم و آداب خواندن آن تدوین و طراحی شده است.
آموزش هایی از قبیل علایم و نشانه های قرآنی مانند آشنایی با تشدید ،همزه ، تنوین و .......
آموزش بخش خوانی و روان خوانی  آیات و عبارات قرآنی ، داستان هایی از زندگی پیامبران و دیگر داستان هایی که در قرآن آمده است که میتواند باعث تقویت  قدرت داستان گویی و گسترش دایره واژگان دانش آموزان شود.
کتاب هدیه های آسمانی شامل بیست درس می باشد.
درس اول هدیه های خدا درمورد نعمت ها و هدیه هایی است که خداوند آفریده است.
درس دوم پرندگان چه می گویند ،تشکر و سپاس گزاری مخلوقات را یادآور میشود .
درس سوم خاطره ی ماه دعا کردن برای دیگران و نیازمندان و بیماران را آموزش می دهد.
درس چهارم مهربان تر از مادر، هدف از این درس یادآوری مهربانی های خداوند است.
درس پنجم می خواهم وضو بگیرم ،آموزش آداب وضو گرفتن برای دانشد آموزان است.
درس ششم پیامبران خدا،معرفی پیامبران بزرگ خداست .
درس هفتم مهمان کوچک،فرهنگ مهربانی و کمک به دیگران و نیازمندان را آموزش می دهد.
درس هشتم جشن میلاد درمورد میلاد پیامبران اکرم است.
درس نهم اهل بیت پیامبر،هدف از این درس آشیانی دانش آموزان با خانواده ی پیامبر است.
درس دهم خانواده ی مهربان داستان بخشش و مهربانی خانواده امام علی (ع) است.
درس یازدهم نماز بخوانیم آموزش و آداب نماز خواندن است.
درس دوازدهم پدر مهربان دانش آموزان را با اخلاق و مهربانی های امام علی (ع) و انفاق های ایشان به نیازمندان آشنا می کند.
درس سیزدهم بهترین دوست در مورد امام حسن (ع) است.
درس چهاردهم دعای باران ،هدف آشنا  کردن دانش آموزان  با امام حسین (ع) است.
درس پانزدهم بچه ها سلام ،در مورد سلام کردن و اثرات آن در زندگی است.
درس شانزدهم طبیعت زیبا در مورد حفظ و نگه داری از طبیعت است.
درس هفدهم وقت نماز ،آموزش زمان هر نماز ،تعداد رکعت های هرنماز و آداب آن می باشد.
درس هجدهم راه خوشبختی درمورد دروغ گفتن و تاثیرات آن بر زندگی ماست.
درس نوزدهم جشن بزرگ در مورد نیمه شعبان و میلاد امام زمان (ع) است .
درس بیستم درکنار سفره در مورد آداب  و رفتارهای غذا خوردن است.
*در تمام ی دروس هدف آشنایی دانش آموزان با آداب و اخلاق اسلامی و شکوفایی هرچه بیشتر استعداد و پرورش انگیزه ها و رفتارهای دینی دانش آموزان است.