دعوت به همکاری نیروی حسابدارمجتمع آموزشی صدف به منظور تکمیل کادر اداری خود استخدام می نماید:
 ۱.حسابدار خانم ( حداکثر ۳۵ سال )
۲. آشنا به حسابداری مدارس غیر انتفاعی
۳.مسلط به نرم افزارهای حسابداری
۴.دارای حداقل دو سال سابقه کار
شماره تماس : ۰۱۷۳۲۵۴۰۹۵۶
آدرس : گرگان،بلوار ناهارخوران،انتهای عدالت ۸۷، صیاد چهارم
Sadaf_school_gorgan@