برگزاری ایام فاطمیهبرگزاری مراسم سوگواری ایام فاطمیه در دبستان هاتف

25آذر1402

🌸دبستان پسرانه هوشمند هاتف🌸

وابسته به مجتمع آموزشی هوشمند صدف

☎️01732225456

🏠آدرس: خیابان ملاقاتی، انتهای ملاقاتی پنجم