هفته ی کتاب و کتابخوانیگوهر علم در گران بهاترین صدف تاریخ یعنی کتابجای گرفته است.

آبان1402

🌸دبستان پسرانه هوشمند هاتف🌸

وابسته به مجتمع آموزشی هوشمند صدف

☎️01732225456

🏠آدرس: خیابان ملاقاتی، انتهای ملاقاتی پنجم