برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی و روز دانش آموزبا آرزوی موفقیت های روز افزون و آینده ای روشن برای تمامی دانش آموزان سرزمینم

آبان1402

🌸دبستان پسرانه هوشمند هاتف🌸

وابسته به مجتمع آموزشی هوشمند صدف

☎️01732225456

🏠آدرس: خیابان ملاقاتی، انتهای ملاقاتی پنجم