پیش ثبت نام مجموعه مدارس صدف🎉پیش ثبت نام مجموعه مدارس صدف آغاز گردید🎉
📌جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید و یا به سایت مجموعه مدارس صدف مراجعه نمایید:
 
✅مقطع ابتدایی:
سرکار خانم بینات 09117005288
سرکار خانم مصدق 09395214207
 
✅مقطع متوسطه دوره اول:
سرکار خانم ریاحی 09119663494
 
✅مقطع متوسطه دوره دوم:
سرکار خانم مهری 09211789791
 

🌸صدف مدرسه ای برای آینده ی برتر🌸

sadaf_high_school@ 
sadaf_school_gorgan@ 
hatef_school_gorgan@