دپارتمان زبان و ادبیات عربی دبیرستان دوره دوم صدف


دپارتمان زبان و ادبیات عربی دبیرستان دوره دوم صدف گرگان:
درس عربی ، درس رتبه ساز و سرنوشت ساز  در کنکور هست .بنابراین در این مجموعه تمامی تلاش خود را بر این داریم که بهترین روش جهت غنی سازی دانش آموزان مجموعه صدف در این درس مبذول داریم.
در بحث قواعد و ترجمه دروس ،از ابتدا، تمامی تکنیک ها و فنون نهفته و پنهان کنکوری در کتاب به دانش آموز تدریس خواهد شد و تله های کنکور هایلایت خواهند شد. همچنین جهت آشنایی هرچه بیشتر و قوی تر شدن دانش آموزان عزیز دبیرستان صدف ، تست‌هایی مفید در طول سال در کنار کتاب درسی بعنوان منبع اصلی ،  تمرین خواهد شد همچنین آزمون ها در طی سال به دو شکل تشریحی و تستی خواهند بود، و در صورت تستی بودن ، تست ها تحلیل خواهند شد .
بحث مکالمه ی کتاب ، به شکل فعالیتهای ۴ نمره ای بین دو دانش آموز در کلاس  اجرا خواهد شد تا دانش آموزان بتوانند اصطلاحات عربی آموزشی در کلاس را هرچه بهتر آموزش ببینند و به خاطر بسپارند و در آخر منجر به روان تر شدن آنها در مکالمه عربی خواهد شد .