دپارتمان زبان انگلیسی دبیرستان دوره دوم صدف


*دپارتمان زبان انگلیسی دبیرستان دوره دوم صدف گرگان:
ازآنجایی که دانش آموزان کلاس دهمی اولین سال است که وارد مقطع دوره دوم متوسط می شوند این معرفی ضروری خواهد بود.
کتاب دهم دارای ۳ مجموعه آموزشی با عنوان vision1-vision2-vision3 که شامل کتاب دانش آموز و کتاب کار می باشد.
در این مجموعه تعداد دروس کاهش و میزان مطالب افزایش داشته است.
هر کدام از دروس دارای ۲۲ تا ۲۶ صفحه مطلب هستند که خط به خط و صفحه به صفحه در کلاس درس تحلیل و بررسی خواهد شد.
مطالعه کتاب درسی مهم‌ترین کار می باشد که در کلاس انجام خواهد شد اما در کنار کتاب درسی کتاب های تست بررسی خواهد شد چرا که برای شرکت در کنکور و آزمون های دیگر نیاز به یادگیری شیوه صحیح تست زدن می‌باشد .