الهام ترابی

آموزگار

معرفی

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد

الهان ترابی آموزگار پایه پنجم با مدرک کارشناسی حسابداری و مربی بهداشت با بیش از 7 سال سابقه ی تدریس در مدارس دخترانه و پسرانه با روش تدریس نوین و خلاق و علاقه مند کردن دانش آموزان به دروس و یادگیری آنها

سخن دبیر

یادآوری و مرور آموخته هاتقویت سواد ادراکی _توانایی انجام عملیات روی اعدادعلاقه مند کردن کودک و درس خواندن و یادگیری اشنا کردن دانش اموزان یا قوانین و هنجاری های اجتماعیایجاد زمینه ی شکوفایی و رشد استعداد

الهام ترابی
ماه تولد

مهر

مدرک تحصیلی

شروع همکاری


ویدئو