دبیر ریاضی آموزشگاه صدف نوین🌟آموزشگاه صدف نوین🌟
دبیـر ریاضی: جناب آقای موسی کـــشیـر

⭐کارشناسی ارشــد ریاضــی محــض
⭐با سابقه 25 سال تدریس و آموزش
⭐تدریس شیوا، مفهومی و جامع ریاضی
⭐دبیـــر تخصصی تدریس کــنکــوری
⭐آمـوزش کامل نکات تســـــتـی

کلاس های:
⭐تست و نکته
⭐تقویتی _ کنکوری
⭐جمع بندی

✅ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر:

09361712277

01732520821

✅موفقیت رو انتخاب کن!

🌸صدف مدرسه ای برای آینده ی بهتر🌸

🏠 بلوار صیادشیرازی_مجتمع آموزشی هوشمند صدف 
@sadaf_school_gorgan 
@sadaf_high_school
@hatef_school_gorgan