آموزشگاه صدف نوینبرگزاری کلاس های کنکور آموزشگاه علمی صدف نوین وابسته به مجتمع آموزشی هوشمند صدف :
برگزاری کلاس های کنکور بصورت آنلاین و حضوری ،آزمون های جامع تستی( ماهانه و مستمر) ،پشتیبانی تحصیلی و برنامه ریزی درسی در آموزشگاه صدف نوین گرگان