سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پیش ثبت نام آنلاین

 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

 


 ضرب المثل ها

 کتابخانه کودکان

 

 آمار بازدید ها

Peach boy

It is the summer in a village in Japan. An old man and woman eat dumplings. Yummy!!! Nice little dumplings.

Then the old man goes to cut wood. And the old woman goes to the river.

Suddenly the old woman sees something. It’s a peach .a very big peach. What a very big peach , she says.

Why is it in the river?

The very big peach smells nice. It smells of summer in Japan. the woman catches it .This peach smells wonderful. I’m taking it home with me.

What a big peach!!!:-O says the old man. Let’s eat it right now!

But then they hear something . It’s a Baby!

Stop! says the Baby. Don’t cut me! There’s a baby in the peach!

  

 

 

 

 دبستان هاتف

بهترین دبستان گرگان

دبستان پسرانه غیردولتی هاتف

 ثبت نام دبیرستان صدف

بهترین دبیرستان گرگان

دبیرستان دخترانه دوره اول هوشمند صدف

 تقویم روز
 
 


small telephone ringing animated gif

به منظور ارتباط بهتر و سريعتر با مدرسه ،شما می توانيد با شماره های


32523956 و 32540956

و شماره 09117005288 خانم بینات مدیریت محترم دبستان تماس حاصل فرمایید.

 


sadafgolestan90@yahoo.com

 

sadaf_school_complex

 

t.me/sadafgolesstan